T-Matic Grupa Computer Plus

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2013.7.1

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2013.7.1.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • W związku z wejściem w życie 1.09.2013r. nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzono zmiany w liczeniu podstawy składek emerytalno-rentowych dla osób na urlopach wychowawczych. Od września podstawa ta nie może być niższa niż 75% minimalnej płacy, ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Nowości Comarch ERP Optima 2013.7:

  • Wprowadzono dwukierunkową synchronizację z Comarch ERP XL. Umożliwiono automatyczne dodawanie, aktualizację i usuwanie wydziałów, projektów i lokalizacji równocześnie w bazie Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL, niezależnie od tego, z poziomu którego z tych programów wykonana zostanie dana operacja. Wymagana jest wersja Comarch ERP XL 2013.6.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w Comarch ERP Optima znajduje się w ulotce:

Kontakt

Łukasz Wojtczuk Dyrektor +48 602 476 604 lukasz.wojtczuk@computerplus.com.pl
Mariusz Rakowski Kierownik +48 604 408 436 mariusz.rakowski@computerplus.com.pl
Mariusz Kowalczuk Handlowiec +48 602 492 245 mariusz.kowalczuk@computerplus.com.pl
Magdalena Traczyk Asystent +48 730 114 404 magdalena.traczyk@computerplus.com.pl
Marcin Czaplejewicz Handlowiec +48 604 078 036 marcin.czaplejewicz@computerplus.com.pl