T-Matic Grupa Computer Plus

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2013 !!!

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja Comarch ERP Optima 2013.0.1. Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie to:

 • e-Deklaracje. VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą umożliwiono elektroniczne składanie deklaracji bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Deklaracje można wysyłać bez podpisu kwalifikowanego od października 2012. Umożliwiono również wysyłkę korekt deklaracji bez podpisu kwalifikowanego za okres od stycznia 2011. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2012 poz. 1083).
 • Ułatwienia dotyczące ewidencji dodatkowych kosztów przy zakupie towarów, w tym kwot z dokumentu SAD przy zakupie towarów spoza Unii Europejskiej.
 • Wyświetlanie atrybutów na listach towarów.
 • Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na platformę Android – umożliwiono wysyłanie na urządzenie mobilne rabatów, grup kontrahentów oraz obsłużono przesyłanie zadań z kalendarza
 • Skrzynka pocztowa. Umożliwiono wiązanie pomiędzy sobą wiadomości przychodzących/ wychodzących z innymi dokumentami w systemie np. fakturami, kontaktami CRM, zleceniami serwisowymi.
 • Księgowania okresowe – wprowadzono mechanizm umożliwiający kontrolę kwoty i okresu czasu, w którym ma działać księgowanie.
 • Kopiowanie Planu kont w nowym okresie obrachunkowym – umożliwiono automatyczne uporządkowanie Planu kont w nowym okresie poprzez nie kopiowanie kont nieaktywnych oraz kont słownikowych o zerowych saldach.
 • Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej. System Comarch ERP Optima obsługuje wymianę danych z bankiem (eksport i import przelewów) za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0.Ten sposób wymiany danych umożliwia pobieranie wyciągów bankowych oraz historii operacji, a także eksport przelewów bezpośrednio z/do systemu bankowego, bez konieczności ręcznego przenoszenia plików pomiędzy aplikacją bankową oraz Comarch ERP Optima. Możliwe jest również pobieranie dla każdego wysłanego przelewu jego aktualnego statusu w banku (przelew może oczekiwać na realizację, zostać zrealizowany, odrzucony, anulowany itp.).
 • Roczny wydruk RMUA – dla wybranego pracownika, z możliwością seryjnej wysyłki e-mailem.
 • Chorobowe finansowane przez pracodawcę – automatyzacja skrócenia okresu finansowania do 14 dni dla 50-latków
 • Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP – automatyzacja dla kobiet powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat.
 • Synchronizacja modułu Płace i Kadry z Comarch ERP XL – możliwość wyłączenia synchronizacji dla wybranych klas atrybutów dodawanych pracownikom.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce dołaczonej do programu.

Kontakt

Łukasz Wojtczuk Dyrektor +48 602 476 604 lukasz.wojtczuk@computerplus.com.pl
Mariusz Rakowski Kierownik +48 604 408 436 mariusz.rakowski@computerplus.com.pl
Mariusz Kowalczuk Handlowiec +48 602 492 245 mariusz.kowalczuk@computerplus.com.pl
Magdalena Traczyk Asystent +48 730 114 404 magdalena.traczyk@computerplus.com.pl
Marcin Czaplejewicz Handlowiec +48 604 078 036 marcin.czaplejewicz@computerplus.com.pl