T-Matic Grupa Computer Plus

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2014.1.1.

Szanowni Państwo,

w grudniu ukazała się nowa wersja Comarch ERP Optima 2014.1.1

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • Dostosowano moduły księgowe do zmieniających się przepisów VAT dotyczących zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego czy momentu prawa do odliczenia podatku, w związku z tym, iż od 01.01.2014 zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o VAT. Zmiany wpływają na kwalifikowanie dokumentów do deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE, przeliczanie na PLN dokumentów wystawionych w walutach obcych, sposób prezentowania danych w rejestrze VAT oraz wydruki rejestrów VAT.
  • W związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku od towarów i usług zaktualizowano moduły handlowe w zakresie:

          – przenoszenia daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane,

          – pobierania kursów na dokumentach walutowych,

         – zmiany Faktur Wewnętrznych, które zastąpiliśmy Dokumentami Wewnętrznymi,

         – wprowadzenia przyczyny korekty na fakturach i paragonach korygujących.

  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym dodano nowy wzór wydruku deklaracji AKC-WW dla wersji formularza (3).
  • Poszerzono Ewidencję wyrobów węglowych o sprzedaż do celów nieobjętych zwolnieniem.
  • Udostępniono nowe wzory deklaracji PIT-28 (17), PIT-28/A (14), PIT-28/B (12) oraz PIT-O (19) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.11.2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opublikowanym w Dz. U. z 2013 poz. 1358.
  • Wprowadzono nowe wzory deklaracji ZUS z uwzględnieniem kodów świadczeń na RSA, obowiązujących od 1.11.2013 r. Dostosowano format eksportowanych deklaracji ZUS do wymogów programu Płatnik w wersji 9.01.001. Od 01.01.2014 r. wysłanie deklaracji do ZUS będzie możliwe wyłącznie w tym nowym formacie.
  • W związku ze zmianami w przepisach zmieniono zasady ograniczania podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla wypłat liczonych w 2014 r. Od 1.01.2014 r. podstawa składki nie może być wyższa niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok.

Kontakt

Łukasz Wojtczuk Dyrektor +48 602 476 604 lukasz.wojtczuk@computerplus.com.pl
Mariusz Rakowski Kierownik +48 604 408 436 mariusz.rakowski@computerplus.com.pl
Mariusz Kowalczuk Handlowiec +48 602 492 245 mariusz.kowalczuk@computerplus.com.pl
Magdalena Traczyk Asystent +48 730 114 404 magdalena.traczyk@computerplus.com.pl
Marcin Czaplejewicz Handlowiec +48 604 078 036 marcin.czaplejewicz@computerplus.com.pl