T-Matic Grupa Computer Plus

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2014

Szanowni Państwo,

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2014.0.1.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Na podstawie rozporządzenia MF z dnia 17 czerwca 2013 w sprawie wyrobów akcyzowych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2013, wprowadzono kwartalną deklarację AKC-WW. Użytkownik może wybrać sposób rozliczania deklaracji – miesięczny lub kwartalny.
 • Zaktualizowano wydruk Dokumentu Dostawy w związku z rozporządzeniem MF z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.
 • W związku ze zmianami w Ustawie o podatku od towarów i usług, które obowiązują od 1 października 2013 r. w programie wprowadzono ułatwienia w wystawianiu dokumentów, gdzie „odwrotne obciążenie” dotyczy tylko części pozycji towarowych.
 • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT-2(4), PIT-12(6), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20), IFT-1/1R(10).
 • W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy obowiązującymi od 1.10.2013, zmieniono zasady pomniejszania limitu urlopu wypoczynkowego za okres urlopu wychowawczego.

Nowości Comarch ERP Optima 2014.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości SMS z poziomu list i formularzy w programie. Funkcja jest dostępna na licencji modułu CRM.
 • W module Analizy BI do raportów płatności dodano atrybuty dokumentów i kontrahentów, co umożliwi analizę po indywidualnych cechach nadanych danemu kontrahentowi czy poszczególnym dokumentom. Aby ułatwić przeglądanie raportów dodano możliwość blokowania nagłówków wymiarów, a także wyświetlanie pełnych wykresów przebiegu. Aby dać możliwość szybkiego formatowania raportu umieszczono na wstążce dodatkowe przyciski. Dla wszystkich, którzy korzystają z systemu dla przychodni medycznych Optimed24 dodano ponad 30 raportów z obszarów rejestracji wizyt, usług medycznych oraz recept, skierowań i przepisanych leków.
 • Umożliwiono dodawanie własnych folderów w skrzynce pocztowej w module CRM.
 • Ułatwiono dodawanie zapisów do ewidencji księgowych w oparciu o dostarczone dokumenty. Podczas dodawania nowych zapisów w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej umożliwiono równoczesny podgląd pliku graficznego, pobranego ze skanera lub z dysku. Po zatwierdzeniu zapisu automatycznie tworzony jest dokument w Bibliotece z załączonym plikiem.
 • Rozwijając współpracę z Comarch ERP e-Sklep, dodano możliwość wysyłania do Comarch ERP e-Sklep rabatów typu stała cena oraz umożliwiliśmy obsługę wielu sklepów poprzez wprowadzanie różnych danych dla towaru w odniesieniu do poszczególnych sklepów. Na karcie kontrahenta można wybrać sklepy internetowe, do których będą wysłane dane.
 • Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Możliwe jest wystawianie na urządzeniu i wczytywanie do Comarch ERP Optima dokumentów WZ i FPF oraz wysyłanie na urządzenie atrybutów (towarów, kontrahentów i dokumentów), które mogą zostać użyte podczas wystawiania dokumentów.
 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika podejmującego pierwszą pracę według zasad obowiązujących w pierwszym roku zatrudnienia, czyli w wymiarze 1/12 za każdy przepracowany miesiąc.
 • Umożliwiono utworzenie struktury podległościowej w firmie. Nowa funkcjonalność pozwala na przypisanie pracowników do danego centrum oraz ułatwia zarządzanie dostępem do danych pracowników w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik. Funkcja dostępna będzie po instalacji Comarch ERP e-Pracownik w wersji 2014 (program udostępniony zostanie w listopadzie). W standardzie funkcja będzie dostępna od wersji 2014.1.1 programu Comarch ERP Optima.
 • Dodano dokument Kompensaty, jako spinacz istniejących w programie rozliczeń o typie kompensata. Jest możliwość wykonania wydruku kompensaty oraz zaksięgowania dokumentu do pełnej księgowości.
 • Rozszerzono wydruki o nadruki deklaracji VAT-7D – wzór 5, VAT-7K wzór 8, VAT-7 – wzór 14.
 • Wprowadzono możliwość przenoszenia zbiorczo paragonów do Rejestru VAT w stosunku 1 do 1 z zachowaniem kontrahenta i numeru dokumentu.
 • Wprowadzono funkcjonalność, gdzie faktury zakupowe otrzymane od małego podatnika, rozliczającego się metodą kasową, wchodzą w momencie zapłaty na deklaracje VAT-7, w przypadku, gdy dany podmiot rozlicza się metodą zwykłą.
 • Umożliwiono aktualizację słownika KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych) poprzez import listy KŚT.
 • W module Biuro Rachunkowe wprowadzono:
  – możliwość dodawania dokumentów do Rejestru VAT oraz Ewidencji dodatkowej;
  – możliwość podglądu zaliczek oraz deklaracji;
  – ekonomiczne wydruki (wydruk rejestru VAT, wydruk KPiR, wydruk dzienników), które zawierają więcej informacji na jednej stronie wydruku

Więcej szczegółów znajdą Państwo w ulotce informacyjnej 

Kontakt

Łukasz Wojtczuk Dyrektor +48 602 476 604 lukasz.wojtczuk@computerplus.com.pl
Mariusz Rakowski Kierownik +48 604 408 436 mariusz.rakowski@computerplus.com.pl
Mariusz Kowalczuk Handlowiec +48 602 492 245 mariusz.kowalczuk@computerplus.com.pl
Magdalena Traczyk Asystent +48 730 114 404 magdalena.traczyk@computerplus.com.pl
Marcin Czaplejewicz Handlowiec +48 604 078 036 marcin.czaplejewicz@computerplus.com.pl