T-Matic Grupa Computer Plus

Nowa wersja Comarch ERP XL 2015.1

219 – to liczba nowych funkcjonalności, które pojawiły się w nowej wersji. Warto zaznaczyć, że wiele z nich dotyczy obszarów Produkcji i Logistyki, m.in. dodano Korekty ilościowo-wartościowe, pozwalające na zmianę ceny dla części ilości elementu transakcji, odświeżono wygląd wykresu Gantt`a oraz wprowadzono przenoszenie zmian wykonanych na operacji planowanej do jej realizacji.

Spośród nowości w wersji 2015.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

Logistyka

 • Korekta ilościowo-wartościowa
 • Nieustanny rozwój funkcjonalności dotyczących Nowego Interfejsu m.in.: w zakresie sortowania po kolumnach Ilość\Netto\Brutto na listach elementów dokumentów handlowych i zamówieniach czy możliwości ukrywania kolumn z poziomu udostępnionego na listach menu kontekstowego
 • Zapisywanie na dokumentach PA, FS, FSL informacji o numerze paragonu zarejestrowanego na urządzeniu fiskalnym oraz o numerze raportu fiskalnego, w którym znajdzie się ten paragon. Funkcjonalność ułatwia weryfikację poprawności procesu fiskalizacji obrotu detalicznego
 • Rozszerzenie funkcjonalności zakładki „Znajdź” listy zamówień, na której dodano możliwość seryjnych operacji dla dokumentów listy. W ten sposób można już nie tylko szybko odszukać oferty/zamówienia spełniające żądane kryteria, ale również potwierdzać je, czy realizować
 • Oznaczenie towaru dodatkowym kodem i nazwą stosowaną przez Dostawcę/Odbiorcę tego towaru. Za pomocą tego kodu można dodawać towar na pozycje dokumentu rejestrowanego dla danego Kontrahenta.
 • Eksport danych adresowych nabywcy, sprzedawcy, miejsca dostawy oraz dodatkowych informacji typu Remarks podczas wysyłania dokumentów awiza wysyłki oraz potwierdzenia dostawy za pomocą EDI

Produkcja

 • Możliwość realizacji operacji wg planu, dzięki czemu zmiany związane z ilością/rodzajem zastosowanych materiałów wprowadzone na operacji planowanej będą przenoszone na realizację operacji
 • Usprawnienia w zamykaniu zleceń w postaci nowej funkcji zamykania zleceń produkcyjnych – bez przeprowadzania rozliczenia kosztów, znajdujące zastosowanie w firmach rozliczających koszty produkcji wg cen ewidencyjnych.
 • Ułatwienia w zarządzaniu zleceniami poprzez wprowadzenie nowego stanu zlecenia produkcyjnego i możliwości „mrożenia” operacji
 • Możliwość ustalenia na Planie Produkcji aktualizacji ilości do produkcji na podstawie ilości minimalnej.
 • Odświeżony wygląd wykresu Gantt’a nawiązujący stylistycznie do interfejsu Modern UI
 • Jednoczesna zmiana terminów rozpoczęcia wielu operacji z poziomu wykresu Gantt’a

Księgowość

 • Rozwój funkcjonalności Korekty podatku dochodowego (KPD) w zakresie generowania Korekt powrotnych podatku dochodowego (KPPD) do KPD na skutek zmiany stanu rozliczenia, np. uregulowania płatności

Dodatkowo wprowadzono zintegrowaną obsługę logowania SSO umożliwiającą logowanie do usług w chmurze takich jak „wszystko” czy „Społeczność Comarch ERP” bez konieczności podawania loginu oraz hasła

Więcej szczegółów znajdą Państwo w dokumencie:

Kontakt

Łukasz Wojtczuk Dyrektor +48 602 476 604 lukasz.wojtczuk@computerplus.com.pl
Mariusz Rakowski Kierownik +48 604 408 436 mariusz.rakowski@computerplus.com.pl
Mariusz Kowalczuk Handlowiec +48 602 492 245 mariusz.kowalczuk@computerplus.com.pl
Magdalena Traczyk Asystent +48 730 114 404 magdalena.traczyk@computerplus.com.pl
Marcin Czaplejewicz Handlowiec +48 604 078 036 marcin.czaplejewicz@computerplus.com.pl