T-Matic Grupa Computer Plus

Odpal swój biznes i bądź HoT

Odpal swój biznes i bądź HoT

Masz mniej niż 35 lat i pomysł na własną działalność gospodarczą, ale potrzebujesz wsparcia? Zgłoś się do profesjonalnego programu inkubacji pn. „Hub of Talents – platforma startowa dla nowych pomysłów”.

„Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Powstał w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia w celu kompleksowego wsparcia młodych firm typu start-up.

Dzięki włączeniu się w Platformę Elbląskiego Parku Technologicznego, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. oraz Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o., pomysłodawca może wybrać miejsce do którego chce zgłosić swój pomysł i pracować nad jego rozwojem. W każdym z sześciu zaangażowanych miast odbędą się cykle inkubacji, a dodatkowo uczestnik będzie mógł liczyć na szereg udogodnień, przygotowanych dla nich przez władze lokalne. Przykładem jest inicjatywa miasta Suwałki, gdzie m.in. dzieci pomysłodawcy będą miały pierwszeństwo przy przyjmowaniu do żłobków.

W ramach platformy Hub of Talents podjęliśmy współpracę z blisko 50 podmiotami, m.in. samorządami terytorialnymi, funduszami Venture Capital, aniołami biznesu – wymienia Milena Kulesza, Kierownik Projektu Platformy startowe – Hub of Talents. – Zawarliśmy też porozumienia z dużymi przedsiębiorstwami, jak CISCO Systems Poland sp. z o.o., które młodym pomysłodawcom udzieli m.in. wsparcia mentorskiego i doradztwa związanego z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Kto może wziąć udział w programie?

Osoby, które nie ukończyły 35 lat i chcą otworzyć własną działalność na terenie województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Zgłaszane przez nich pomysły nie mogą być przedmiotem działalności gospodarczej. Muszą być to zupełnie nowe idee, a podstawowym kryterium oceny jest ich innowacyjność.

Jak wygląda ścieżka uczestnictwa?

Rekrutacja do „Hub of Talents” ruszyła w marcu br. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem, mamy już 300 zgłoszeń i z tego względu te, które wpłyną po 31 maja 2016 r. trafią na listę rezerwową. Nie gwarantujemy też, że zostaną one zakwalifikowane do oceny przez panel ekspertów. Selekcji dokonywać będą eksperci biznesowi i doświadczeni inwestorzy. Następnie, najlepsi pomysłodawcy przystąpią do tworzenia własnego przedsiębiorstwa. 

Co można otrzymać w ramach programu?

Udział w programie to dla młodych przedsiębiorców same korzyści – zaczynając od podstawowych szkoleń i warsztatów, poprzez indywidualny mentoring i coaching biznesowy, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe. We wszystkie te działania zaangażowani zostaną  zewnętrzni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie, a także inne instytucje otoczenia biznesu, fundusze Venture Capital, seedowe czy też aniołowie biznesu 
i inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt. Pomysłodawcom udostępniona zostanie przestrzeń do pracy biurowej, aby pod okiem mentorów biznesowych efektywnie opracowywać swoje koncepcje. Startupy, które będą gotowe do wejścia na rynek ze swoim produktem lub usługą będą mogły ubiegać się nawet o 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozwój swojej firmy.

Więcej informacji o programie udziela Milena Kulesza:

  • e-mail: m.kulesza@bialystok.bpnt.pl
  • tel: +48 85 733 39 55.