T-Matic Grupa Computer Plus

Podwyższenia kompetencji osób pracujących

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. projektu „Młody i aktywny – III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków Unii Europejskiej, poszukujemy osób do 30 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji. 

Istnieje możliwość bezpłatnego podwyższenia kompetencji osób pracujących,  w związku z czym zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższej informacji koeżankom, kolegom, pracownikom. 

Szkolenia nie są objęte pomocą de minimis.

W ramach projektu proponujemy certyfikowane szkolenia z zakresu wspomagania prac projektowych AutoCAD lub Solid Works 

Po zrealizowanym szkoleniu przewidziany jest egzamin certyfikujący, przeprowadzany odpowiednio przez firmy
 Autodesk – szkolenia AutoCAD lub firmę Solid Works – szkolenie Solid Works. 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które są zatrudnione:
1.    na umowach krótkoterminowych – umowach wskazujących na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia (np. umowy zlecenia)
 zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy lub 
2.    pracujących na umowach o pracę, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy, których zarobki nie przekraczają 
płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Efektem udziału w projekcie ma być poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jako przejście z niepewnego do stabilnego lub pełnego zatrudnienia, awans w dotychczasowej pracy lub wzrost wynagrodzenia.

Projekt dotyczy osób, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC powiat grodzki Białystok lub powiat białostocki lub sokólski. 


Uczestnicy szkolenia otrzymują dodatek szkoleniowy w wysokości około 700 zł. 
Osobom zamiejscowym zostaną zwrócone koszty dojazdu na szkolenie.
Szczegóły odnośnie projektu: www.computerplusplus.com.pl/home/mlody-i-aktywny-iii.  
Więcej informacji można uzyskać pod numerem:  85 74 89 113 lub 100
bialystok@computerplus.com.pl