T-Matic Grupa Computer Plus

Pracodawco, przyjmij bezpłatnie stażystę.

W związku z realizacją projektu „Większa wiedza–większe możliwości”, zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie organizacji trzymiesięcznego stażu uczestnikom projektu. Staże mogą być realizowane w okresie od sierpnia 2013r. do sierpnia 2014r .

Osoby, które podejmą u Państwa staż zostaną wcześniej poddane badaniom lekarskim (na nasz koszt) dopuszczającym do pracy na danym stanowisku. Opiekunom stażystów z ramienia pracodawcy zapewniamy wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto za miesiąc (umowa zlecenie).

Informacje na temat projektu: Większa wiedza, większe możliwości

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyjęciem stażystów prosimy o wypełnienie załączonego „formularza” wraz z „programem stażu” i przesłanie listownie na adres Biura Projektu: T-Matic Grupa Computer Plus, ul. Malmeda 1 15-440 Białystok lub na e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl

Uprzejmie informujemy, iż jeden podmiot może zgłosić dowolną liczbę stanowisk. Wówczas dla każdego stanowiska należy wypełnić oddzielny kwestionariusz.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85-74-89-100.

Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem,
Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka

Koordynator projektu

Dokumenty do pobrania: