T-Matic Grupa Computer Plus

Pracujesz za minimalną płacę? Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Uprawnienia SEP – dedykowane dla pracowników technicznych, kończące się uzyskaniem uprawnień elektrycznych G1 lub cieplnych G2 lub gazowych G3 wraz z  zagadnieniami BHP, ochrony p/pożarowej oraz pierwszej pomocy.
Szkolenia skierowane są do osób pracujących od 30 r.ż., zamieszkujących miasta Białystok lub Sokółka oraz powiat białostocki, których zarobki w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu nie przekraczają:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę – dotyczy osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony,
  • 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia – dotyczy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
  • progu interwencji socjalnej (528 zł) – dotyczy  poziomu dochodu (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadającego na jedną osobę gospodarstwie domowym.

Biuro projektu

T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100
bialystok@computerplus.com.pl