T-Matic Grupa Computer Plus

Projekt „Bawimy się grafiką – II edycja”

Miło jest nam poinformować, iż Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywność Zawodowej „EUROPA” ” w Białymstoku ze środków Budżetu Miasta – w ramach konkursu Prezydenta Miasta Białegostoku od 1 kwietnia 2012 r. rozpoczyna realizację II edycji projektu pt: „Bawimy się grafiką”.

Zadaniem projektu jest organizacja bezpłatnych weekendowych warsztatów graficznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z miasta Białystok.

Rekrutację prowadzona jest w miesiącach: kwiecień/maj (na I turę warsztatów graficznych /1 grupa 7 osobowa), wrzesień/październik (na II turę warsztatów graficznych /1 grupa 7 osobowa).

Projekt ma charakter otwarty i jest adresowany do najmłodszych pasjonatów informatyki i grafiki komputerowej. Warsztaty graficzne to cykl spotkań weekendowych (5×3 godz. lekcyjne), w trakcie których dzieci poznają warsztatowe tajniki komputerowych technik graficznych.

Podczas zajęć uczestnicy poznają programy wykorzystywane do tworzenia grafiki: Corel Draw, Corel Photo Paint oraz program Word do edycji tekstu czy Microsoft Power Point do tworzenia prezentacji. Warsztaty dadzą możliwość opanowania w krótkim czasie profesjonalnych programów graficznych. Same dzieci zaprojektują wizytówkę, okładkę, ilustrację, stworzą komiks i wiele innych ciekawych prac.

Osoby zainteresowane warsztatami (rodzice uczniów) powinni (osobiście bądź listownie) dostarczyć następujące dokumenty do Biura Projektu:

  • formularz zgłoszeniowy dotyczący danych osobowych ucznia;
  • podpisane oświadczenie i regulamin;
  • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/opiekuna.

Adres, na który należy dostarczyć osobiście formularz zgłoszeniowy:

Biuro Projektu: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywność Zawodowej „EUROPA”

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

tel. 85 74 89 102

fax. 85 74 89 136

e-mail: projekty@stowarzyszenieeuropa.pl

www.stowarzyszenieeuropa.pl/bawimysiegrafika/