T-Matic Grupa Computer Plus

Realizujemy szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – KFS. Białystok 2021

Jesteś pracodawcą i chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników? Jesteś pracownikiem i chcesz wzmocnić swoją pozycję zawodową? Poinformuj swojego pracodawcę o możliwości uzyskania do 70 tysięcy złotych dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków rusza już 1 lutego!

Kto może starać się o dofinansowanie?

O środki z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. 

O finansowanie nie może wnioskować podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Do jakiej kwoty można otrzymać dofinansowanie?

Pracodawca może otrzymać środki KSF na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego –  Jeśli pracodawca należy do grupy małych, średnich, dużych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego (JST) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się  jeden pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi:

 • do 30 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 49 osób;
 • do 70 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 50 i więcej osób.

Środki KSF pracodawca może przeznaczyć na:

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można zaspokoić dzięki dofinansowaniu,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wydatków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego)?

 1. Wybierz szkolenie z oferty T-Matic Grupa Computer Plus
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy
 4. Możesz rozpocząć realizację szkolenia

Nabór wniosków odbywa się w dniach 01-05.02.2021 w godzinach 8.00-15.00

Wnioski można złożyć:

 • Osobiście – w punkcie podawczym (parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, w dniach 01.02.2021 r. – 05.02.2021 r.  w godz. 8.00 – 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • Przesłać pocztą – na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach 01.02.2021- 05.02.2021 r (decyduje data stempla pocztowego)
 • Przesłać pocztą elektroniczną – w postaci zeskanowanego Wniosku z odręcznym podpisem i wymaganymi załącznikami na adres e-mail: bibi@praca.gov.pl z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w dniach 01.02.2021-05.02.2021 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Lista dostępnych szkoleń: https://www.computerplus.com.pl/szkolenia/terminarz-szkolen

Więcej informacji o KFS w obszarze miasta Białystok oraz powiatu białostockiego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Pracy: https://bialystok.praca.gov.pl/kfs-2021

Aby ułatwić Państwu aplikowanie o środki KFS oferujemy pomoc naszych specjalistów w wypełnieniu formalności oraz określeniu potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Szczegółowe informacje:

tel. 85 74 89 155 lub szkolenia@computerplus.com.pl