T-Matic Grupa Computer Plus

Realizujemy szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – KFS Białystok 2023

Jesteś pracodawcą i chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników? Jesteś pracownikiem i chcesz wzmocnić swoją pozycję zawodową? Poinformuj swojego pracodawcę o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Inwestycja w rozwój pracowników przekłada się na wyższą jakość pracy i większą satysfakcję z jej wykonywania.

Nabór wniosków odbywa się w dniach od 6 lutego 2023 r. do 8 lutego 2023 r. 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Ze szkoleń w ramach KFS może skorzystać każdy pracodawca, który zatrudnia minimum jedną osobę na umowę o pracę, a także każda osoba fizyczna, jeśli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika.

O finansowanie nie może wnioskować podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Środki KSF pracodawca może przeznaczyć na:

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można zaspokoić dzięki dofinansowaniu,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wydatków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Poznaj priorytety wydatkowania w 2023 roku: KLIK

Dowiedz się więcej o Krajowym Funduszu Szkoleniowym na stronie PUP w Białymstoku: KLIK

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS?

 1. Wybierz szkolenie z oferty T-Matic Grupa Computer Plus
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy
 4. Możesz rozpocząć realizację szkolenia

Nabór wniosków odbywa się w dniach od 6 lutego 2023 r. do 8 lutego 2023 r. 

Wnioski można złożyć:

 • Osobiście – w punkcie podawczym (parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, w dniach 06.02.2023 r. – 08.02.2023 r. w godz. 800 – 1500  (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • Przesłać pocztą – na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach 06.02.2023 r. – 08.02.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego),
 • Przesłać elektronicznie  przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP:/pupbialystok/SkrytkaESP (Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej) od godz. 800 dnia 06.02.2023 r. do godz. 1500 dnia 08.02.2023 r. Link do ePUAP: https://serwis.epuap.gov.pl/mlpz/login?ORIGIN=nforms_PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego 
 • Lista dostępnych szkoleń: https://www.computerplus.com.pl/szkolenia/terminarz-szkolen

Aby ułatwić Ci aplikowanie o środki KFS, oferujemy pomoc naszych specjalistów w wypełnieniu formalności oraz określeniu potrzeb szkoleniowych.

Nie udało Ci się znaleźć szkolenia, które szukasz? Doradzimy, które szkolenie z naszej bogatej oferty szkoleniowej najlepiej wybrać!

Aktualne nabory KFS w roku 2023 w województwie podlaskim:

Skontaktuj się z nami: 

tel. 781 408 270607 633 868  lub szkolenia@computerplus.com.pl