T-Matic Grupa Computer Plus

Seminarium – Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. Dotacje na wdrożenie systemu informatycznego.

Dotacje na informatyzację Twojej firmy – informacje dla firm z sektora MSP z województwa podlaskiego.

Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej przy współpracy z Departamentem Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w trakcie seminarium zorganizowanego we środę 18 lipca 2012 w Suwałkach przybliżył przedsiębiorcom zasady ubiegania się o dotację w ramach działania 1.4 RPO WP.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele firm z województwa podlaskiego zainteresowani aplikowaniem o dofinansowanie w ramach konkursu.

W konkursie może wziąć udział każda firma mikro, mała i średnia. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to aż milion złotych. Minimalna wartość projektu dla mikro firm to 30 tysięcy złotych zaś 100 tysięcy złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kryteria merytoryczne wyboru projektów przedstawił przewodniczący rady Klastra dr Wojciech Winogrodzki. Powiedział m. in. za co, oprócz samej wartości merytorycznej projektów, wnioskodawcy mogą otrzymać dodatkowe punkty.

W drugiej części konferencji Anna Czech-Miczejko przedstawiła przykładowe rozwiązania teleinformatyczne dedykowane dla MSP, produkty firmy Comarch: Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL oraz Comarch Altum w kontekście działania 1.4 oraz korzyści wynikające z wdrożenia systemu ERP.

Wnioski można składać do dnia 14 września. Więcej informacji: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/konkursy/2023,nabor-wnioskow–dzialanie-1-4-projekty-z-zakresu-wsparcia-technologii-komunikacyjnych-i-informacyjnych-dla-msp–29-06-2012r–14-09-2012r–.html

Prowadzimy współpracę z firmami doradczymi. Możliwość otrzymania bezpośredniego kontaktu pod numerem tel. 85.74.89.133.

Zachęcamy do składania wniosków.