T-Matic Grupa Computer Plus

Serwis internetowy w standardzie WCAG 2.1

Wszystkie serwisy internetowe administracji publicznej muszą być zgodne z międzynarodowym standardem WCAG 2.1 do 23 września 2020r. Tworzymy strony www dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Czym jest standard WCAG 2.1 i kto musi go wdrożyć? 

Czym jest WCAG 2.1?

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych, które należy przestrzegać, aby zapewnić do nich dostęp możliwie szerokiej grupie użytkowników. W szczególności chodzi o osoby niewidome, słabowidzące, niemogące posługiwać się myszką czy osoby z problemami poznawczymi. 

Pierwsza obowiązkowa wersja wytycznych dotyczących dostępności WCAG 2.0 opracowana została w 2008 r, a w roku 2018 ogłoszono wersję WCAG 2.1. Spełnienie wszystkich kryteriów zdefiniowanych w WCAG może być trudne do osiągnięcia w praktyce. 

Dlatego zdefiniowano dodatkowe trzy poziomy sukcesu:

  • poziom A – poziom minimalny, kryteria konieczne do spełnienia, w przeciwnym razie, niektóre grupy osób w ogóle nie będą miały dostępu do informacji w witrynie;
  • poziom AA – poziom zalecany, kryteria powinny zostać spełnione, a niespełnienie ich może utrudnić dostęp do informacji zawartych w witrynie niektórym grupom osób;
  • poziom AAA  – poziom komfortowy, spełnienie tych kryteriów umożliwia korzystanie z witryny dla wszystkich grup użytkowników.

Nowa ustawa w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wprowadza obowiązek spełnienia zgodności serwisów z wymaganiami WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kto musi dostosować strony do standardów WCAG 2.1?

Zgodnie z ustawą dostępne strony internetowe powinny mieć wszystkie podmioty publiczne, w tym jednostki sektora finansów publicznych i państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Ustawa dotyczy również wszystkich organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.

Podmioty publiczne, których strony internetowe powstały przed 23 września 2018 r mają czas na zapewnienie dostępności do 23 września 2020 r. 

Ustawa wprowadza kary za łamanie zasad dostępności strony internetowej i aplikacji oraz za brak deklaracji dostępności umieszczonej w witrynie.

Jak możemy pomóc?

Mamy doświadczenie w tworzeniu serwisów spełniających standardy WCAG 2.1 dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Przeprowadziliśmy również ponad 300 audytów stron internetowych.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • Audyt – badanie zgodności strony WWW z standardem WCAG 2.1 z kryteriami obowiązującymi w administracji publicznej RP – poziomach A i AA. Audyt obejmuje m.in. sprawdzenie zgodności ze standardami języka HTML i SCC, zgodności budowy witryny internetowej, badanie funkcjonalności serwisu oraz analizę kontrastu kolorystycznego.
  • Dopasowanie strony – po przeprowadzeniu audytu wprowadzimy modyfikacje w kodzie strony, aby poprawić wszystkie błędy i niezgodności. Dostosujemy istniejącą strukturę do nowoczesnych standardów języków HTML 5/CSS 3.
  • Tworzenie strony od podstaw – oferujemy wsparcie w całym procesie tworzenia i utrzymania dostępnej witryny internetowej. Oferta obejmuje kompleksowe wykonanie strony internetowej – stworzenie projektu graficznego i architektury witryny oraz realizację projektu w standardzie HTML 5/CSS 3.

Zapytaj o ofertę i szczegóły

Marek Iwańczuk
kierownik działu Media i Marketing
tel. 608 428 651
e-mail: marek.iwanczuk@computerplus.com.pl