T-Matic Grupa Computer Plus

Standard dostępności WCAG 2.2 – co nowego?

Nowe kryteria WCAG 2.2 ku dostępnej cyfrowo rzeczywistości

Dostępność cyfrowa to zbiór cech, jakie powinny mieć rozwiązania cyfrowe, aby umożliwić korzystanie z nich jak największej grupie użytkowników. To również wartość, o którą powinny dbać nie tylko instytucje publiczne, ale też wszystkie firmy prywatne. Dostępność to klucz do odpowiedzialnego społeczne biznesu i szansa na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Poznaj nowe wytyczne WCAG 2.2

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines, to wytyczne opracowane przez World Wide Web Consortium (W3C), które określają, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Najnowsza wersja WCAG 2.2 wprowadza 9 dodatkowych kryteriów sukcesu i usuwa jedno z poprzedniej wersji. Nowe wytyczne skupiają się na trzech głównych grupach użytkowników: osoby z problemami poznawczymi i starsze, osoby słabowidzące i osoby korzystające z urządzeń mobilnych.

2.4.11 (AA) Widoczny Fokus (minimum)

Element, na którym jest fokus, musi być widoczny przynajmniej częściowo. Jest to istotne dla osób, które nie mogą korzystać z myszy i muszą widzieć, co ma fokus klawiatury.

2.4.12 (AAA) Widoczny Fokus (rozszerzone)

To kryterium jest bardziej rygorystyczne niż poprzednie i wymaga, aby cały element z fokusem był w pełni widoczny. Jest to szczególnie ważne dla osób z ograniczoną widocznością.

2.4.13 (AAA) Wygląd Fokusu (rozszerzone)

To kryterium określa minimalne wymagania dotyczące wyglądu fokusu. Gdy użytkownik naciska klawisz Tab, aby otworzyć menu, wskaźnik fokusu powinien mieć grubość co najmniej 2 piksele i kontrastować z tłem co najmniej 3:1.

2.5.7 (AA) Gesty przeciągania

Jeśli na stronie internetowej znajduje się elementy do przeciągania, np. galeria zdjęć, powinna być również dostępna alternatywna metoda nawigacji, np. strzałki lub przyciski.

2.5.8 (AA) Rozmiar celu (minimum)

Przyciski i inne elementy muszą mieć minimalny rozmiar 24 na 24 px. W większe przyciski łatwiej trafić kursorem myszy lub palcem. Jest to szczególnie ważne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

3.2.6 (A) Spójna pomoc i kontakt

Informacje o pomocy i kontakcie powinny znajdować się w tym samym miejscu i w tej samej kolejności na każdej stronie. Użytkownicy powinni być w stanie łatwo znaleźć informacje o tym, jak uzyskać pomoc lub skontaktować się z serwisem. Umieszczenie linków do pomocy i kontaktu w spójnym miejscu i używanie spójnej formuły ułatwia to zadanie.

3.3.7 (A) Ponowny wpis

Nie należy wymagać powtórnego wpisywania danych wprowadzonych wcześniej. System powinien zapamiętać te dane i automatycznie wprowadzać ponownie.

3.3.8 (AA) Dostępne uwierzytelnianie (minimum)

Nie można wymagać zapamiętywania haseł ani rozwiązywania łamigłówek w celu logowania. Należy zapewnić alternatywne metody uwierzytelniania, np. logowanie za pomocą mediów społecznościowych lub uwierzytelnianie dwuetapowe.

3.3.9 (AAA) Dostępne uwierzytelnianie (rozszerzone)

Nie można wymagać rozpoznawania obrazów i multimediów w celu logowania. To kryterium jest bardziej rygorystyczne niż poprzednie i wymaga, aby zapewnić jeszcze więcej opcji uwierzytelniania. Należy unikać metod uwierzytelniania opartych na rozpoznawaniu obrazów i multimediów, ponieważ mogą one być niedostępne dla osób z ograniczoną percepcją wzrokową.

Dlaczego nowe kryteria WCAG 2.2. są ważne?

Nowe kryteria WCAG 2.2. to kolejny krok w kierunku bardziej dostępnego Internetu dla wszystkich. Dzięki nim strony internetowe i aplikacje będą łatwiejsze do odczytania dla technologii asystujących (np. czytników ekranu) oraz bardziej intuicyjne w obsłudze na urządzeniach dotykowych.

Co zrobić, aby spełnić nowe wymagania?

Istnieje wiele narzędzi i zasobów, by dbać o dostępność cyfro. My przedstawiamy dziś dwie drogi szkoleniowe.

Podczas szkolenia uczymy podejścia do tworzenia dokumentów nastawionego na dostępność. Omawiamy zasady tworzenia zrozumiałych i dostępne treści w powszechnie znanych narzędziach, takich jak MS Word, Excel i PowerPoint.

Podczas kursu omawiamy podstawowe pojęcia związane z dostępnością stron internetowych i standardem WCA. Poznajemy wszystkie rodzaje poziomów dostępności, alternatywne sposoby korzystania z witryn internetowych oraz bariery, które mogą napotkać osoby z niepełnosprawnościami.

Przy zapisie na jedno ze szkoleń, zyskujesz darmowy audyt WCAG! Sprawdź szczegóły oferty