T-Matic Grupa Computer Plus

Sukces informatyczny firmy przy wsparciu dotacji na rozwój IT – relacja z konferencji „Pozyskaj dotacje na rozwój IT z T-Matic”

Dnia 22 września 2015 r. w siedzibie naszej firmy odbyła się konferencja dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozwój IT w swojej firmie. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, przedstawicieli firm z różnych branż, zainteresowanych informacjami o nowych technologiach i możliwościach pozyskania dotacji na rozwój informatyki w swojej firmie. Tematyka konferencji wzbudziła duże zainteresowanie, które zauważyliśmy również w rozmowach kuluarowych.

W trakcie konferencji zostały przeprowadzone ankiety na temat przydatności informacji  przekazanych podczas wystąpień prelegentów oraz źródeł finansowania ewentualnych inwestycji w informatyzację swojej firmy. Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne w postaci papierowej oraz prezentacji multimedialnych.

Goście na zakończenie spotkania ocenili wartość informacyjną – konferencja została oceniona bardzo dobrze, a przekazane informacje jako użyteczne, poszerzające wiedzę nt. dotacji unijnych w perspektywie 2014-2020 oraz nowych technologii. Założone cele konferencyjne zostały osiągnięte.

Ze swojej strony serdecznie dziękujemy prelegenom, których gościliśmy, za bardzo udane i merytoryczne prezentacje, które zostały odebrane bardzo dobrze przez uczestników konferencji.

Materiały multimedialne z konferencji dostępne są pod adresem materiały z konferencji Pozyskaj dotacje 22.09.2015 . Materiały są zabezpieczone hasłem, po które prosimy zgłosić się na adres handlowe@computerplus.com.pl