T-Matic Grupa Computer Plus

Szkolenia IBM Lotus Software

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez naszą firmę:

Użytkowe

IBM Lotus Notes – poczta korporacyjna i grupowa – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do pracy z środowiskiem IBM Lotus Notes oraz obsługi programu pocztowego. IBM Lotus Notes – kalendarze i zadania – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą porzerzyć swoją wiedzę niezbędną do pracy z środowiskiem IBM Lotus Notes poprzez wykorzystanie kalendarzy i zadań.

IBM Lotus Sametime – praca z komunikatorem – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do pracy z komunikatorem IBM Lotus Sametime.

IBM Lotus Quickr – wspomaganie współpracy w zespołach – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do pracy z aplikacją IBM Lotus Quickr.

Projektowanie aplikacji IBM Lotus Notes w środowisku Domino Designer

Podstawy projektowania aplikacji – Formula Language – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do stworzenia aplikacji w Lotus Domino Designer.

Zaawansowane projektowanie aplikacji – Formula Language – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tworzenia aplikacji w IBM Lotus Domino Designer o zaawansowane wykorzystanie języka Formula Language.

Zaawansowane projektowanie aplikacji – Lotus Script – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tworzenia aplikacji w IBM Lotus Domino Designer o wykorzystanie języka Lotus Script.

Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych

Aplikacje internetowe – Szkolenie rozszerza umiejętności słuchaczy w zakresie projektowania aplikacji IBM Lotus Notes\Domino poprzez naukę wykorzystania narzędzi domino dla zaprojektowania i oprogramowania dynamicznych aplikacji webowych.

XPages – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę związaną z projektownaniem aplikacji o możliwość wykorzystania technologii XPages.

Projektowanie aplikacji – szkolenia specjalistyczne

Projektowanie aplikacji obiegu dokumentów (workflow) – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie w projektowaniu aplikacji klienta IBM Lotus Notes i chcą poszerzyć swoją wiedzę o zasady projektowania aplikacji obiegu dokumentów w środowisku Domino.

Wykorzystanie baz relacyjnych w środowisku IBM Lotus Notes\Domino – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie w projektowaniu aplikacji klienta IBM Lotus Notes i chcą poszerzyć swoją wiedzę o techniki integracji aplikacji platformy Domino z bazami relacyjnymi.

Administracja serwerem IBM Lotus Domino

Podstawowe elementy administracji serwerem IBM Lotus Domino – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują rozpocząć administrowanie systemem IBM Lotus Domino.

Zaawansowane elementy administracji serwerem IBM Lotus Domino – Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują poszerzyć swoją wiedzę na temat administrowania systemem IBM Lotus Domino.

Informacje i zapisy: 085 74 89 192, lotus@computerplus.com.pl