T-Matic Grupa Computer Plus

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli jesteś pracodawcą, możesz zadbać o potrzeby szkoleniowe swoich pracowników korzystając ze środków KFS.

KFS – kto może skorzystać?

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą wnioskować firmy i organizacje, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. W praktyce oznacza to, że pracodawca, który zatrudnia pracowników na stałe (nie na umowę o dzieło), może ubiegać się o wsparcie z KFS.

Wysokość dofinansowania

Wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się jeden pracodawca wynosi:

  • do 80 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 49 osób;
  • do 150 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 50 i więcej osób.

Kwestie związane z otrzymywaniem dofinansowań potrafią być dość skomplikowane, dlatego w tej kwestii możesz liczyć na nasze doświadczenie. Pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich formalności oraz określeniu potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego.

Dofinansowaniem objęte są wszystkie szkolenia z naszej oferty.

Wysokość środków, wytyczne i priorytety wydatkowania KFS na 2024 r.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Pracodawca, który jest zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego (własnego lub pracowników), musi spełnić określone wymagania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Podstawowy warunek to wniesienie wkładu własnego w wysokości 20% kosztów – pozostałe 80% sfinansuje KFS.

Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, które mogą ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS bez wkładu własnego. Jednak całość dofinansowania nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Małgorzata Jaworska Dyrektor +48 781 408 270 malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl
Dominika Gołębiewska Specjalista ds. szkoleń +48 730 131 747 dominika.golebiewska@computerplus.com.pl
Agnieszka Dziemianowicz Specjalista ds. szkoleń +48 607 633 868 agnieszka.dziemianowicz@computerplus.com.pl
Błażej Wierzchowski Pracownik biurowo-techniczny +48 730 131 848 blazej.wierzchowski@computerplus.com.pl