Podmiotowy System Finansowania

Zainwestuj w rozwój swoich pracowników. Mikro, małe i średnie firmy posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub oddział na terenie województwa podlaskiego mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na kształcenie personelu z Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim.

Maksymalna wartość dofinansowania na jedną osobę to 10 000 zł.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników.

Czas realizacji projektu: od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.

Dla kogo?

  • pracownicy powyżej 50 roku życia,
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach (nie wyższych nich matura),
  • pracownicy z niepełnosprawnościami,
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

WAŻNE: Gwarancję wysokości dofinansowania do 80% mają przedsiębiorcy z wybranych miejscowości:
Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Sokółka, Suwałki, Zambrów.

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu do 5 000 PLN oraz do 80% kosztów usługi rozwojowej,
  • na osobę do 10 000 PLN,
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN.

Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, gdzie można łatwo odnaleźć naszą firmę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=4954 

Wśród wielu firm szkoleniowych wyróżnia nas praktyczne doświadczenie, wynikające z wieloletniej działalności edukacyjnej oraz z aktywnego uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Małgorzata Jaworska Dyrektor +48 781 408 270 malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl
Dominika Gołębiewska Specjalista ds. szkoleń +48 730 131 747 dominika.golebiewska@computerplus.com.pl
Agnieszka Dziemianowicz Specjalista ds. szkoleń +48 607 633 868 agnieszka.dziemianowicz@computerplus.com.pl
Błażej Wierzchowski Pracownik biurowo-techniczny +48 730 131 848 blazej.wierzchowski@computerplus.com.pl