T-Matic Grupa Computer Plus

Audyt dostępności cyfrowej WCAG 

W ramach audytu dostępności przeprowadzamy badanie zgodności strony WWW z kryteriami określonymi w standardzie WCAG 2.2 na poziomach A i AA.

Ze względu na złożoność, ale i powtarzalność elementów, występujących w serwisach internetowych, do audytu wybieramy najistotniejsze podstrony, co pozwala w znaczącym stopniu wskazać i później wyeliminować ewentualne braki dostępności w całym serwisie.

Rodzaje audytów dostępności cyfrowej WCAG

Audyt może przyjąć – w zależności od decyzji Klienta – jedną z poniższych form:

 • audyt zautomatyzowany, wykonywany w oparciu o szereg narzędzi sprawdzających m.in. poprawność kodu witryny, kontrast kolorystyczny + interpretacja wyników przez eksperta ds. dostępności;
 • badanie zautomatyzowane + manualne, wykonywane w oparciu o narzędzia sprawdzające poprawność kodu witryny (wraz z interpretacją) oraz przez specjalistę ds. dostępności, wykonującego określone, charakterystyczne dla serwisu, zadania;
 • badanie zautomatyzowane + manualne + testowanie przez osoby niepełnosprawne;

Wynikiem badania jest raport zawierający wszystkie błędy, wskazania w jakich elementach występują oraz sugestie dotyczące naprawy tych błędów.

Dodatkowo po wprowadzeniu poprawek na witrynie oferujemy darmowy reaudyt oceniający poprawność wprowadzonych zmian.

Co wchodzi w skład badania audytowego?

Podczas przeprowadzania audytu strony internetowej, sprawdzamy wszystkie kryteria sukcesu zgodności z WCAG 2.2 na poziomie AA (lub dodatkowo AAA). W skład badania wchodzi:

 • Sprawdzenie poprawność kodu;
 • Występowanie alternatywnych opisów tekstowych dla zdjęć i video;
 • Odczyt treści i opisów przez program nagłaśniający;
 • Kontrast kolorystyczny;
 • Dostosowanie wielkości teksu i interlinii;
 • Wyróżnienia linków;
 • Wskazanie fokusa klawiatury;
 • Wykrywanie tzw. „pułapek klawiatury”;
 • Funkcjonalność przy powiększeniu widoku;
 • Możliwość zatrzymywania animacji;
 • Poprawność formularzy;
 • Deklarację dostępności.

Koszt audytu zależy od wybranego badania i specyfiki badanego portalu. Wycenę przygotowujemy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Zespół ds. dostępności
tel. 608 428 651
e-mail: media@computerplus.com.pl