T-Matic Grupa Computer Plus

Redagowanie dostępnej cyfrowo treści, dokumentów i multimediów

Komputer z powiększonym dokumentem tekstowym wystającym poza obręb ekranu.

Dostosowanie tekstu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

To jeden z fundamentów dostępności cyfrowej. Wiele pojęć czy instrukcji powszechnie używanych w języku potocznym, posiada formę, która może być niezrozumiała dla niektórych osób. Dodatkowo stosowane słowa i nazwy obcojęzyczne, które są niewłaściwie zaimplementowane, mogą być niepoprawnie odczytywane przez oprogramowanie wspomagające. Dlatego warto zadbać o uniwersalność i neutralność stosowanych pojęć i zwrotów oraz poprawne wdrożenie języka treści w witrynie.

Najczęstsze problemy ze spełnieniem wymogów dostępności

Nieodłączną częścią większości serwisów internetowych są dokumenty do pobrania. To właśnie ich dotyczy częsty problem z dostępnością. W tego typu dokumentach należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność cyfrową. Każda witryna internetowa, która zawiera pliki do pobrania niespełniające dobrych praktyk dostępności, nie może być określona jako strona dostępna dla niepełnosprawnych.

W przypadku nagrań video najczęstszym błędem jest brak napisów i/lub transkrypcji, co w praktyce wyklucza odbiór przekazywanej treści, zwłaszcza przez osoby głuche i głuchonieme.

Jak możemy pomóc w dostosowaniu treści do wymogów dostępności cyfrowej?

  • Sprawdzamy ustawienia języka i poprawność wymowy treści witryny w programach nagłaśniających.
  • Oferujemy korektę tekstu pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  • Przeprowadzamy badanie zrozumiałości tekstu.
  • Poprawiamy formatowanie tekstu w dokumentach (zastosowanie nagłówków, stylów akapitowych i znakowych).
  • Sprawdzimy wielkość i kontrast kolorystyczny tekstu.
  • Uzupełnimy grafiki o alternatywne opisy.
  • Odpowiednio sformatujemy hiperłącza.
  • Poprawimy opisy formularzy.
  • Dodamy napisy do filmów.

Zespół ds. dostępności
tel. 608 428 651
e-mail: media@computerplus.com.pl