T-Matic Grupa Computer Plus

T-Matic wspiera młodych twórców z Podlasia.

Od dnia 19 czerwca 2012 r. w Bielsku Podlaskim w Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku możemy oglądać wystawę fotografii słuchacza Policealnej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Białymstoku Piotra Świderskiego „Kresowe wędrówki”.
Sponsorem wystawy jest T-Matic Grupa Computer Plus
Serdecznie zapraszamy