T-Matic Grupa Computer Plus

T-Matic wśród Gazel Biznesu

Z satysfakcją informujemy, że nasza firma została wyróżniona w rankingu Gazele Biznesu. Uroczysta Gala regionalna, podczas której wręczono wyróżnienia Gazelom z województwa podlaskiego, odbyła się w dniu 15 marca w Białymstoku.

Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku.

O tytuł Gazeli Biznesu 2011 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2008 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2008 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2008-2010 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2008-2010 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2008

O miejscu firmy na liście rankingowej decydowł wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2010 vs. 2008).

Dynamika przychodów firmy T-matic Grupa Computer Plus w latach 2008-2010 wyniosła 159%.

więcej informacji na stronie http://gazele.pl

Wideorelację z Gali można obejrzeć tutaj.