T-Matic Grupa Computer Plus

Wpływ automatyzacji produkcji na środowisko

Wprowadzając zautomatyzowane rozwiązania, przedsiębiorstwa mogą nie tylko zredukować koszty i zwiększyć wydajność procesów, ale także zminimalizować negatywny wpływ produkcji przemysłowej na środowisko naturalne. W dalszej części tekstu wyjaśnimy, w jaki sposób automatyka przemysłowa przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia ilości odpadów.

Wartość ekologii

Współcześnie coraz więcej osób myśli o ekologii jako o wartości, która wymaga uwagi i podejmowania realnych działań. Choć wciąż istnieje przekonanie, że ekologia jest przeciwna postępowi technologicznemu, to fakty pokazują, że odpowiedzialne wprowadzanie automatyzacji do produkcji jest korzystne dla środowiska naturalnego. 

Automatyzacja produkcji a ochrona środowiska naturalnego

Redukcja wyrobów wadliwych i odpadów.

Zastosowanie automatyzacji i robotyki w procesie produkcyjnym znacznie redukuje ilość wadliwych wyrobów oraz odpadów, co wpływa na efektywniejsze wykorzystanie surowców i minimalizację wpływu na środowisko. Powtarzalność i precyzja wykonywanych czynności przez roboty skutecznie zmniejsza liczbę błędów, co przekłada się na mniejszą ilość wyprodukowanych towarów niespełniających norm. 

Energooszczędność nowoczesnych robotów przemysłowych

Obecnie widać trzy główne trendy zużycia energii, które będą kształtować rynek robotyki w najbliższych latach. Są to:

  • Różne tryby mocy – roboty przemysłowe w większości przypadków nie pracują na stałym poziomie. Ich zużycie energii powinno więc być dostosowane do trybu pracy, dając możliwość przełączania się między różnymi trybami mocy.
  • Inteligentny monitoring energii – chodzi o zwiększenie efektywności energetycznej i produktywności, dzięki stosowaniu i mądremu wykorzystywaniu czujników IoT (Internet rzeczy – oznacza sieć obiektów fizycznych, które są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i inne technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu).
  • Nowe procesy mechaniczne – nowe rozwiązania w zakresie poruszania się robotów mogą przekładać się na uzyskanie takiego samego lub wyższego poziomu produktywności przy mniejszym zużyciu energii.

Usprawnienie pracy i ryzyka niebezpieczeństwa

Automatyzacja produkcji przemysłowej umożliwia zastępowanie ludzi w trudnych, niebezpiecznych i monotonnych zadaniach, co zmniejsza ich narażenie na niebezpieczeństwo oraz ułatwia pracę.

Recykling odpadów

Recykling odpadów staje się jednym z obszarów, w których można wykorzystać robotyzację i automatyzację produkcji. W branży przemysłowej istnieją już maszyny, które potrafią sortować odpady szybciej niż człowiek, co przyspiesza i usprawnia ten proces, jednocześnie pozwalając na oddzielanie różnych rodzajów materiałów. 

Transformacja cyfrowa dla zrównoważonego rozwoju

Przemysł 4.0 wymusza modyfikację tradycyjnego postrzegania produkcji. Postępująca transformacja nierozerwalnie łączy się z cyfrowymi technologiami informacyjnymi, które oferują korzyści, takie jak zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w produkcji, obniżenie emisji dwutlenku węgla, wzrost efektywności energetycznej w przemyśle czy zwiększenie produktywności przedsiębiorstw.
 


Nasi handlowcy chętnie porozmawiają z Tobą o automatyzacji w Twojej firmie!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 85 748 91 11 lub mailowo: automatyka@computerplus.com.pl.

Kontakt

Łukasz Wojtczuk Dyrektor +48 602 476 604 lukasz.wojtczuk@computerplus.com.pl
Mariusz Rakowski Kierownik +48 604 408 436 mariusz.rakowski@computerplus.com.pl
Mariusz Kowalczuk Handlowiec +48 602 492 245 mariusz.kowalczuk@computerplus.com.pl
Magdalena Traczyk Asystent +48 730 114 404 magdalena.traczyk@computerplus.com.pl
Marcin Czaplejewicz Handlowiec +48 604 078 036 marcin.czaplejewicz@computerplus.com.pl