T-Matic Grupa Computer Plus

Wykorzystanie AI w systemach ERP

Czym jest sztuczna inteligencja i gdzie można ją wykorzystać?

Pojęcie inteligencji można najprościej opisać łącząc umiejętność rozumienia, uczenia się, wyciągania wniosków, czy analiz i dostosowywanie się do zachodzących zmian.

Czym jest zatem sztuczna inteligencja (AI)? To wykorzystanie danych i algorytmów do osiągnięcia przez systemy komputerowe nowych możliwości, które dotychczas były zarezerwowane dla człowieka.

Przedsiębiorstwa wykorzystują sztuczną inteligencję przede wszystkim do automatyzacji pracy i delegowania zadań na odpowiednio zaprogramowane algorytmy i modele AI. Dzięki temu pracownicy oszczędzają czas, a także otrzymują wsparcie w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji.

Robotyzacja procesów w systemach Comarch ERP

Robotyzacja procesów automatyzuje operacje biznesowe i wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji, a mogą korzystać z niej firmy na różnym etapie rozwoju. Głównym celem robotyzacji jest skrócenie czasu wykonywania powtarzalnych operacji, które mogą być realizowane automatycznie przez system.

W systemach Comarch ERP robotyzacja procesów jest dostępna od wielu lat i automatyzuje wiele codziennych działań. Na przykład, podczas zakładania karty kontrahenta system automatycznie łączy się z zewnętrznymi bazami danych i weryfikuje status podmiotu oraz uzupełnia niezbędne dane, co skraca czas potrzebny na te czynności i eliminuje błędy przy przepisywaniu informacji. Podobnie, przy pracy z dokumentami walutowymi, system może automatycznie pobierać aktualne kursy walut z bazy NBP, co zapewnia poprawną ewidencję i rozliczenia dokumentów i podatków.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w produktach Comarch ERP

Usługa OCR 

Comarch OCR (optyczne rozpoznawanie znaków w produktach Comarch ERP) rozpoznaje dane z faktur i wprowadza je do systemu, eliminując konieczność żmudnego, ręcznego przepisywania, a cały proces trwa zaledwie kilka sekund. Jaka jest skuteczność tego rozwiązania? Dzięki zaawansowanym algorytmom opartym na sztucznej inteligencji Comarch OCR osiąga skuteczność rozpoznawania na poziomie blisko 90%

Wsparcie pracy w magazynie

Choć od wielu lat funkcjonalności systemów ERP wspierają pracę kierowników i magazynierów, sztuczna inteligencja może jeszcze bardziej usprawnić pracę m.in. poprzez:

  • Automatyczną klasyfikację ABC/XYZ – algorytm AI przewiduje przyszłe zapotrzebowanie na podstawie analiz historycznych. Poprzez odpowiednią klasyfikację system może zoptymalizować ułożenie towarów, by te o większej rotacji znajdowały się bliżej strefy pakowania.
  • Optymalizację przydzielania dyspozycji – algorytm AI analizujące pracę magazynierów oraz historyczne czasy realizacji dokumentów magazynowych, aby przewidywać i przydzielać dyspozycje w sposób optymalny. Dba również o równomierny rozkład zadań, by uchronić pracowników przed nierównym przydzielaniem zadań.

Inteligentna widnykacja w systemach ERP

W systemach Comarch ERP: Optima, XL i Enterprise zostaną wprowadzone mechanizmy sztucznej inteligencji w obszarze windykacji. Pierwszym zagadnieniem będzie automatyczne wyznaczanie limitów kredytowych na podstawie historii transakcji z kontrahentem. System będzie również analizował dokumenty pod kątem predykcji terminu spłaty zobowiązań, co pozwoli na lepsze planowanie wydatków przedsiębiorstwa.

Dzięki sztucznej inteligencji pracownicy zajmujący się windykacją będą odciążeni z ręcznej pracy związanej z wyznaczaniem limitów i przygotowywaniem wezwań do zapłaty, co pozwoli im na skuteczniejsze działania w obszarze windykacji. 

Przyszłość e-commerce, czyli Visual Search w systemach ERP

W systemach Comarch przewiduje się wprowadzenie rewolucyjnych funkcji, które pozwolą na precyzyjne rekomendacje zakupowe.

Nowym, dynamicznym polem eksploracji dla branży e-commerce, w której wykorzystuje się potęgę sztucznej inteligencji, jest Visual Search – rewolucyjne narzędzie umożliwiające wyszukiwanie produktów za pomocą obrazów.

Ta technologia przekształca sposób, w jaki użytkownicy odkrywają i nabywają swoje pożądane towary, stawiając na pierwszy plan estetykę i wizualne doświadczenia.

Visual Search skraca czas potrzebny na wprowadzanie tekstowych opisów czy nazw produktów, zastępując je intuicyjnym przeglądaniem zdjęć. Dodatkowo pozwala uniknąć konieczności zgadywania, które słowa kluczowe przyniosą najlepsze wyniki, ponieważ to obraz staje się głównym narzędziem poszukiwań.

Automatyzacja bezpieczeństwa w Comarch ERP

Automatyzacja bezpieczeństwa w Comarch ERP obejmuje regularne tworzenie kopii zapasowych firmowej bazy danych. Aplikacja Comarch IBARD umożliwia definiowanie zadań backupu dla baz danych MS SQL i PostgreSQL, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań. W obliczu coraz większych zagrożeń ze strony cyberataków automatyzacja bezpieczeństwa stanowi nieocenione wsparcie dla klientów w ochronie ich cennych danych.

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na swoich podstawowych działaniach, mając pewność, że ich dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami. To kolejny krok naprzód w zapewnianiu bezpieczeństwa i niezawodności w dynamicznym świecie biznesu.

Czy warto zainteresować się rozwiązaniami AI?

Sztuczna inteligencja (AI) jest powszechnie obecna w systemach zarządzania przedsiębiorstwami, wspierając pracowników w codziennej pracy i umożliwiając skupienie się na zadaniach, których realizacja jest trudna lub niemożliwa dla AI. Ignorowanie tego postępu może prowadzić do spadku konkurencyjności, dlatego korzystanie z narzędzi opartych na najnowszych technologiach, takich jak systemy Comarch, staje się koniecznością.

Comarch stale poszerza swoją ofertę systemów i aplikacji, aby odpowiadać na realne potrzeby przedsiębiorców, w tym możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w sposób przystępny i efektywny.

Zastosowanie AI w systemach ERP w Twoim biznesie

Porozmawiaj o najnowszych technologiach i sztucznej inteligencji z naszym specjalistą.

Kontakt tel.: 605 476 004

Więcej informacji znajdziesz w e-booku Comarch „Sztuczna inteligencja i robotyzacja. Zastosowanie w sektorze ERP”: https://www.comarch.pl/erp/sztuczna-inteligencja-w-firmie/