T-Matic Grupa Computer Plus

Zakończenie projektu „Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli”

Dnia 30 listopada 2012r. o godz. 14.00 w Centrum Astoria odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli”.

Projekt realizowany przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program konferencji przestawiał się następująco:

  • Rejestracja gości
  • Przywitanie gości
  • Prezentacja założeń i efektów projektu „Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli” – koordynator projektu
  • Przerwa kawowa
  • Prezentacja prelegenta na temat możliwości programu AutoCAD i umiejętności nabytych przez BO podczas uczestnictwa w projekcie
  • Obiad
  • Zakończenie konferencji.

Szanowni Państwo, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym beneficjentom za udział w projekcie „Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli”.