T-Matic Grupa Computer Plus

Zapraszamy na konferencję – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie – wybór czy konieczność?

Warsztaty adresowane są do MŚP z 4 branż – hotele, restauracje, sklepy i właściciele biur.

Termin: 24 listopad 2015

Celem projektu ‘SME Energy Checkup’ jest określenie poziomów oszczędności energii możliwych do osiągnięcia w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Projekt powinien pomóc właścicielowi przedsiębiorstwa odpowiedzieć na pytanie – jakie działania może i powinien podjąć w swoim przedsiębiorstwie, aby obniżyć zużycie energii , a tym samym zmniejszyć koszty jego funkcjonowania. 

Podczas szkolenia zostanie zaprezentowane narzędzie informatyczne SME TOOL. Przy jego pomocy uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić analizę zużycia energii w swoich firmach, uzyskać informacje jakie działania mogą wdrożyć, aby poziom zużycia energii zmniejszyć, a tym samym obniżyć koszty działalności.

W niektórych przypadkach redukcja kosztów może być znaczna i sięgać nawet 10-20%

Szanowni Państwo,
Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii  S.A. zapraszają na szkolenie, w ramach którego zostanie zaprezentowane narzędzie informatyczne SME TOOL. Przy jego pomocy właściciele i menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli samodzielnie przeprowadzić analizę zużycia energii w swoich firmach, uzyskać informacje jakie działania mogą wdrożyć, aby poziom zużycia energii zmniejszyć, a tym samym obniżyć koszty działalności. W niektórych przypadkach redukcja kosztów może być znaczna i sięgać nawet 10-20%.

Narzędzie powstało w ramach realizacji międzynarodowego projektu SME CheckUP, którego polskimi partnerami są Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA.
Uczestnicy warsztatów  dowiedzą się jakie działania (zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym) mogą poprawić efektywność energetyczną firmy oraz kto i w jaki sposób może pomóc wdrożyć odpowiednie procesy w danym przedsiębiorstwie.

Podczas szkolenia przekażemy Państwu informacje o tym jakie nowe regulacje prawne dotyczące  efektywności energetycznej przedsiębiorstw są w przygotowaniu i w związku z tym, jakie obowiązki spadną w najbliższej przyszłości na prezesów oraz właścicieli firm.

Na warsztaty zapraszamy w szczególności właścicieli  firm i menedżerów hoteli, restauracji, sklepów i biur. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty poprowadzi mgr inż. Małgorzata Popiołek,koordynator projektu i ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Podlaskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.

Serdecznie zapraszamy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
T-Matic Grupa Computer Plus
Małgorzata Jaworska
telefon: (85) 74 89 102 lub 781 408 270
e-mail: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Rejestracja on-line