T-Matic Grupa Computer Plus

Zapytanie cenowe – oprogramowanie

Szanowni Państwo,

Firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o. o. realizująca projekt „Inwestuj w kadry” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zwraca się z prośbą o wycenę na zakup jednego oprogramowania Microsoft Office 2010 i oprogramowania antywirusowego.

Szczegóły zamówienia oraz termin składania ofert znajdą Państwo w załączniku niniejszej wiadomości

Pismo za zakup oprogramowania

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe proszę umieścić w formularzu umieszczonym poniżej

Wzór odpowiedzi na zakup oprogramowania