T-Matic Grupa Computer Plus

Zapytanie ofertowe – egzamin „Grafika komputerowa – Adobe Photoshop”

W związku z realizacją  projektu „Akademia kreatywnego projektowania” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie egzaminu z zakresu „Grafika komputerowa – Adobe Photoshop”. 

Więcej informacji w załączeniu.