T-Matic Grupa Computer Plus

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje–lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym firma T-Matic Grupa Computer Plus – poszukuje Wykonawców zdolnych do realizacji w/w usług.

Szczegółowej informacje w załączeniu.

Wyniki przetargu