T-Matic Grupa Computer Plus

Zapytanie ofertowe – wynajem sali szkoleniowej i komputerowej

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje–lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, firma T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w Białymstoku zwraca się z prośbą o ofertę cenową na wynajem sali szkoleniowej i komputerowej w Kolnie.

Szczegółowej informacje w załączeniu.