T-Matic Grupa Computer Plus

Zapytanie ofertowe – zestawy obiadowe

W związku z realizacją projektu „Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę obiadów dla uczestników w/w projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Zapytanie ofertowe”:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty