T-Matic Grupa Computer Plus

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Niećkowie.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu.

Formularz – odpowiedź na zapytanie oferowe.docx

zapytanie ofertowe na nowoczesny sprzęt dla szkoły.doc