T-Matic Grupa Computer Plus

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na …

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu uczestnikom szkolenia w zakresie „Obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym” oraz wydanie stosownych uprawnień – w ramach realizacji projektu „Inwestuj w kadry” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty