T-Matic Grupa Computer Plus

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje–lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym firma T-Matic Grupa Computer Plus – poszukuje Wykonawców zdolnych do realizacji w/w usług:

Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: 

– Opiekun osoby starszej

– Opiekunka dziecięca domowa

zakończonych certyfikacją  w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC)

Zawiadomienie o wyborze oferty 

dotyczy:  zapytania ofertowego z dnia 7.07.2014

Organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: „Opiekun osoby starszej” oraz „Opiekunka dziecięca domowa” zakończonych certyfikacją  w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC) w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W wyniku oceny nadesłanych ofert Komisja wybrała następujących Wykonawców do realizacji na:

Szkolenie „Opiekun osoby starszej” – Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Szkolenie „Opiekunka dziecięca domowa” – Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin