T-Matic Grupa Computer Plus

Złóż wniosek 14 sierpnia 2017 i zdobądź środki na dofinansowanie szkoleń

Jesteś pracodawcą lub pracownikiem?
Chcesz podnieść kwalifikacje lub wzmocnić pozycję zawodową?
Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dysponuje obecnie ograniczoną ilością środków KFS, łącznie w wysokości ok. 182.900,00 zł, nie będą one przeznaczane na finansowanie kursów językowych, a wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się  jeden pracodawca składając Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wynosi:

  • do 12 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 49 osób;
  • do 20 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 50  i więcej osób.

Uwaga!
Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniu 14 sierpnia 2017 r. w godz. 8–15.00.  

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. telefonu: 85 74 89 155
oraz na stronie internetowej: www.computerplus.com.pl/szkolenia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku  w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy