Menu szybkiego dostępu

Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., NIP 542-020-16-30, REGON 002330724, mail bialystok@computerplus.com.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych w T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., adres ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok, mail ado@computerplus.com.pl, tel.85 74 89 100
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podanej przez Pana/Panią dobrowolnej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą profilowane;
  5. Dane są przekazywane wyłącznie  w celu przetworzenia zapytania znajdującego się w w formularzu kontaktowym.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z charakteru umowy łączącej Pani/Pana z Administratorem, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia korespondencji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże zgoda nie może być cofnięta w zakresie takim, jakim dane są niezbędne do wykonywania umowy (zakres takich danych wynika z odrębnych przepisów).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 . (Dz.Urz.Ue.L Nr 119, Str. 1)