Kurs AutoCAD – poziom I

Cel szkolenia

AutoCAD to program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania. Stanowi on doskonałe środowisko graficzne oferujące: możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych, zaawansowane komendy edycyjne oraz wielorakie narzędzia obróbki i podglądu grafiki. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem programu AutoCAD na poziomie podstawowym.

Zakres szkolenia

 • uruchamianie i zamykanie programu;
 • interfejs i komunikacja użytkownika z programem;
 • zarządzanie plikami rysunków;
 • powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu;
 • przesuwanie widoku na ekranie;
 • zapisywanie i wywoływanie widoków;
 • tworzenie nowego rysunku standardowego i otwartego na szablonie;
 • wykorzystywanie kreatora do tworzenia nowego rysunku;
 • współrzędne bezwzględne;
 • kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne;
 • punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego biegunów;
 • rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips;
 • obiekty wielosegmentowe – polilinie;
 • tworzenie i wykorzystywanie punktów;
 • podstawowe narzędzia wyboru obiektów;
 • wymazywanie obiektów;
 • przesuwanie i kopiowanie;
 • skalowanie i obracanie;
 • praca z uchwytami obiektów
 • Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzanie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości lini;
 • teksty jednowierszowe;
 • tworzenie i modyfikacja stylów tekstowych;
 • podst. tekstów wielowierszowych;
 • edycja tekstów;
 • wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody;
 • obiekty tekstowe a skala wydruku’
 • wymiarowanie odległości;
 • wymiarowanie kątów;
 • wymiary dla okręgów i łuków;
 • odnośniki z opisami;
 • tworzenie stylów wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku’
 • rodzaje i typy kreskowania;
 • określanie obwiedni kreskowania;
 • modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech’
 • wybór urządzenia drukującego i formatu strony;
 • ustawienia obszaru wydruku;
 • skala standardowa i skala użytkownika;
 • wprowadzenie do stylów wydruku’

Wymagania wstępne

Znajomość obsługi komputera.

Adresaci

Osoby zainteresowane tworzeniem projektów 3D w programie AutoCAD.

Liczba godzin (lekcyjnych):

30 godzin

Liczba osób:

od 6

Forma szkolenia:

stacjonarne/online

Cena szkolenia

1800 zł

Miejsce szkolenia:

Białystok, ul. Malmeda 1

Informacje i zapisy

+48 730 131 202

szkolenia@computerplus.com.pl

Indywidualne oferta dla Twojej firmy

proszę o przesłanie oferty >

Zapisz się na szkolenie  Podanie przez Ciebie danych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne żeby udzielić Ci odpowiedzi na pytanie.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS Sp. z o. o. Przetwarzamy Twoje dane jedynie na potrzeby prowadzenia korespondencji e-mail/telefonicznej. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadniony interes administratora w postaci utrzymania komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej.

  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

  Pozostałe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności


  Podobne szkolenia

  Szkolenia Kurs AutoCAD – poziom II termin: - stacjonarne/online cena: 1800 zł
  Szkolenia SOLIDWORKS – konstrukcje spawane termin: 12.12.2023 - 30.01.2024 stacjonarne cena: 800 zł
  Szkolenia SOLIDWORKS – arkusz blachy termin: - stacjonarne cena: 800 zł

  Więcej niż szkolenia

  Dofinasowania

  Dofinansowania szkoleń dla firm i osób indywidualnych nawet do 80%

  Projekty UE

  Realizujemy projekty szkoleniowe dofinansowane z Funduszy Europejskich

  Wynajem sal

  Przestrzenne sale szkoleniowe i konferencyjne w centrum Białegostoku

  Małgorzata Jaworska Dyrektor +48 781 408 270 malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl
  Dominika Gołębiewska Specjalista ds. szkoleń +48 730 131 747 dominika.golebiewska@computerplus.com.pl
  Agnieszka Dziemianowicz Specjalista ds. szkoleń +48 607 633 868 agnieszka.dziemianowicz@computerplus.com.pl
  Błażej Wierzchowski Pracownik biurowo-techniczny +48 730 131 848 blazej.wierzchowski@computerplus.com.pl