Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kosztorysowanie - poziom I i II

Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych

Zakres: Kosztorysowanie - poziom I i II

Cena szkolenia: 1 250 zł (brutto)  Promocja -20%

Data szkolenia

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów.
Opanowanie swobodnej obsługi programu w zakresie sporządzania kosztorysów oraz zapoznanie uczestników z możliwościami programu do kosztorysowania.

Zakres szkolenia:

Poziom I:

 • Teoria kosztorysowania
 • Przeznaczenie kosztorysu
 • Rodzaje kosztorysów - ich cele i funkcje
 • Podstawy sporządzania kosztorysów
 • Układ kosztorysu
 • Formuły ceny kosztorysowej
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych - układ katalogów, ich treść i zakres stosowania
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych
 • Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej
 • Wprowadzenie do programu kosztorysowania, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem
 • Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu
 • Bezpieczna praca z programem
 • Sporządzanie kopii awaryjnych
 • Rodzaje kosztorysów - różnice i zasady pracy w programie Norma Pro
 • Katalogi norm - posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do kosztorysów lub przedmiarów, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych
 • Przedmiar/obmiar - wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji z tytułu nietypowych warunków wykonywania prac, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych
 • Mechanizm interpolacji i ekstrapolacji
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań
 • Tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych
 • Działy kosztorysu - tworzenie i modyfikacja
 • Wykorzystanie słownika CPV
 • Bazy cenowe - wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud
 • Podsumowanie kosztorysu - tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów
 • Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu
 • Analiza kosztorysu
 • Strona tytułowa
 • Wydruki kosztorysów i zestawień

Poziom II:

 • Sprawdzenie stopnia zaawansowania uczestników /ew. przypomnienie zagadnień z poziomu I
 • Przedmiarowanie funkcje importu obmiarów, wstawianie rysunków, współpraca z programem Wykopy
 • Dostrajanie kosztorysu – upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS
 • Pozycje scalone i cenniki cen jednostkowych obiektów lub robót budowlanych
 • Rejestracja zmian; zaawansowane sprawdzanie i porównywanie kosztorysów
 • Zabezpieczenie kosztorysów hasłem
 • Kosztorysy wariantowe
 • Kosztorysy wg FIDIC
 • Kosztorysy złożone
 • Rozliczanie robót
 • Kalkulacja kosztorysu w walutach obcych, wartość końcowa kosztorysu w różnych walutach
 • Wymiana danych z innymi programami kosztorysowymi lub planistycznymi np. MS Excel, MS Project
 • Wydruki kosztorysów i zestawień – wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane jest do kosztorysantów oraz innych osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się posługiwania programem do kosztorysowania w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych.

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl