T-Matic Grupa Computer Plus

Doświadczenie, terminowość, jasne zasady współpracy

AutoCAD – poziom I

Cel szkolenia AutoCAD to program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania. Stanowi on doskonałe środowisko graficzne oferujące: możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych, zaawansowane komendy edycyjne oraz wielorakie narzędzia obróbki i podglądu grafiki. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem programu AutoCAD na poziomie podstawowym. Zakres szkolenia Wymagania wstępne Znajomość obsługi komputera. Adresaci Osoby zainteresowane… Czytaj dalej AutoCAD – poziom I

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

AutoCAD – poziom II

Cel szkolenia Celem szkolenia AutoCAD poziom II jest nauka wykorzystania zaawansowanych technik projektowania wspomaganego komputerowo. Zakres szkolenia Wymagania wstępne Znajomość obsługi komputera. Adresaci Osoby zainteresowane zaawansowanym tworzeniem projektów w programie AutoCAD.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

Akademia AutoCAD

Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pełnym zakresem możliwości pracy w programie AutoCAD. AutoCAD należący do grupy programów projektowania, stanowi doskonałe środowisko graficzne oferujące możliwość tworzenia dowolnych obiektów, zaawansowane komendy edycyjne oraz różnorodne narzędzia obróbki i podglądu grafiki. Zapisz się na oparte na najnowszej wiedzy, wysokiej klasy szkolenie z oprogramowania firmy Autodesk. Podnosząc poziom… Czytaj dalej Akademia AutoCAD

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

AutoCAD – modelowanie 3D

Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu AutoCAD do modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni i wszelkiego rodzaju obiektów 3D. Zakres szkolenia Wymagania wstępne Znajomość obsługi komputera. Adresaci Osoby zainteresowane tworzeniem projektów 3D w programie AutoCAD – projektanci 3D, kreślarze, architekci, graficy komputerowi.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

AutoDesk Inventor

Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia dokumentacji i wizualizacji przy wykorzystaniu programu AutoDesk Inventor. W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku 3D programu Inventor. Tworzenie bryły bazowej w oparciu o szkic 2D wykorzystując polecenia kształtujące typu wyciągnięcie lub obrót. Modyfikowanie bryły bazowej poleceniami kształtującymi w celu osiągnięcia ostatecznego kształtu obiektu. Szkolenie… Czytaj dalej AutoDesk Inventor

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

AutoDesk Revit

Cel szkolenia Celem kursu jest nabycie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi programu Revit Structure, zwłaszcza: wykorzystywania narzędzi parametrycznego modelowania 3D, przeprowadzania analiz, tworzenia dokumentacji technicznej i wizualizacji projektu. Kurs Revit Structure przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z programem. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak:… Czytaj dalej AutoDesk Revit

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

SolidWorks – poziom I

Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie dają współczesne systemy CAx w zakresie projektowania i modelowania inżynierskiego na przykładzie oprogramowania SolidWorks. Zakres szkolenia Wymagania podstawowe Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office. Adresaci Osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania i obsługi systemu SolidWorks.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

SolidWorks – poziom II

Cel szkolenia Celem szkolenia jest rozszerzenie podstawowej wiedzy uczestników z zakresu projektowania i modelowania inżynierskiego w programie SolidWorks. Zakres szkolenia Wymagania podstawowe Ukończenie podstawowego kursu SolidWorks lub posiadanie wiedzy z zakresu kursu. Adresaci Osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania i obsługi systemu SolidWorks.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

Akademia SolidWorks

Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie dają współczesne systemy CAx w zakresie projektowania i modelowania inżynierskiego na przykładzie oprogramowania SolidWorks. EGZAMIN GRATIS – uczestnicy szkolenia Akademia SolidWorks nie ponoszą kosztu oficjalnego egzaminu. Mogą podejść do niego bez dodatkowych opłat. Zakres szkolenia Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera i Pakietu MS Office. Adresaci Osoby, które… Czytaj dalej Akademia SolidWorks

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

SOLIDWORKS – arkusz blachy

Cel szkolenia Zapoznanie się z różnymi technikami projektowania w SOLIDWORKS części wykonanych z blachy oraz zdobycie wiedzy na temat większości operacji oraz funkcji dostępnych dla modułu Arkusz blachy. Zakres szkolenia Wymagania wstępne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

SOLIDWORKS– dokumentacja 2D

Cel szkolenia Zdobycie wiedzy w zakresie wykonywania dokumentacji płaskiej 2D części, podzespołów i złożeń. Nauka tworzenia własnych arkuszy oraz dostosowanych list materiałowych. Zakres szkolenia Wymagania wstępne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

SOLIDWORKS – zaawansowane modelowanie złożeń

Cel szkolenia Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie jak poruszać się w środowisku złożenia oraz jak wykorzystywać zaawansowane funkcje oprogramowania SOLIDWORKS w zakresie konfigurowania złożeń, poprawiające efektywność pracy. Zakres szkolenia Wymagania wstępne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

SolidWorks – modelowanie części i złożeń

Cel szkolenia Nauka korzystania z oprogramowania SOLIDWORKS, parametrycznego projektowania bryłowego w środowisku 3D modeli części i zespołów. Zapoznanie z tworzeniem podstawowej dokumentacji 2D. Zakres szkolenia Wymagania wstępne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

SOLIDWORKS – konstrukcje spawane

Cel szkolenia Zdobycie wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi konstrukcji spawanych oraz ich zaawansowanych opcji i ustawień. Zakres szkolenia Wymagania wstępne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

Kosztorysowanie
poziom I i II

Cel szkolenia Pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów. Opanowanie swobodnej obsługi programu w zakresie sporządzania kosztorysów oraz zapoznanie uczestników z możliwościami programu do kosztorysowania. Zakres szkolenia Wymagania wstępne Podstawowa znajomość obsługi komputera. Adresaci Kosztorysanci i wszystkie osoby, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się posługiwania… Czytaj dalej Kosztorysowanie
poziom I i II

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

Kosztorysowanie – poziom II

Cel szkolenia Opanowanie swobodnej obsługi programu w zakresie sporządzania kosztorysów i wycen kosztorysowych oraz zapoznanie uczestników z zaawansowanymi możliwościami programu do kosztorysowania. Zakres szkolenia Wymagania wstępne Znajomość podstaw obsługi komputera oraz podstawowych zagadnień związanych z kosztorysowaniem. Adresaci Osoby zainteresowane kosztorysowaniem komputerowym – kosztorysanci, pracownicy działów przygotowania produkcji, inspektorzy nadzoru oraz osoby rozliczające inwestycje.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia

Kosztorysowanie – poziom I

Cel szkolenia Pozyskanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz zasad sporządzania kosztorysów.Opanowanie swobodnej obsługi programu w zakresie sporządzania kosztorysów oraz zapoznanie uczestników z możliwościami programu do kosztorysowania. Zakres szkolenia Wymagania wstępne Podstawowa znajomość obsługi komputera. Adresaci Kosztorysanci i wszyscy, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się posługiwania programem do… Czytaj dalej Kosztorysowanie – poziom I

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: CAD, Szkolenia